Felanmälan

Föreningen har avtal med Fastighetsägarna Stockholm för att anmäla och avhjälpa fel på fastigheten och de enskilda medlemmarnas lägenheter.


Felanmälan och kundservice

Du når felanmälan och kundservice på telefonnummer 08-617 76 00, måndag till torsdag kl. 07.00–17.00 och fredag kl. 07.00–16.00 alt. .

Felanmäl på webben


Jour för brådskande ärenden

Har du en brådskande felanmälan efter kontorstid eller på helger och röda dagar, kontakta jouren på 08-657 64 50. Följande gäller för att anmäla fel på jourtid:

  • Endast fel som inte kan vänta till påföljande vardag och kontorstid ska anmälas till jour. Sådana kan utgöras av akuta vattenläckor, stopp i avlopp, fel på entré- eller garagedörr. Akuta fel ska bara användas när det absolut inte kan vänta, åtgärder på jourtid är förenat med höga kostnader. Felaktig felanmälan till jouren innebär att åtgärder får bekostas av anmälaren.


Hissar

Vid fel på hissar anmäls detta direkt till Hissgruppen på telefon 08-21 33 00


Värme, vatten och ventilation

Vid fel på värme, vatten eller ventilation anmäls detta till styrelsen på  Garageport Akuta fel på garageporten anmäls till Unaportar på telefon 08-18 60 03. Fel på garageporten som inte är av akut karaktär anmäls till styrelsen.

 

 

 

 

 


Gammal text
Hur felanmälan görs beror på vad ärendet gäller.

För mer info, vänligen se följande dokument: Rutin för Fastighetsservice och felanmälan på jourtid.pdf