Sopor

Hushållsavfall
Soprum med sopnedkast för hushållsavfall är belägna i respektive trapphus.
OBS ENDAST hushållsavfall. Om sopnedkasten fulla får man ej försöka tvinga in soporna utan vänta till töming skett

Källsortering
Soprummet för källsorterat material och grovsopor är beläget i garaget, ingång intill garageinfarten.

Källsortering sker i följande fraktioner:

  • Ofärgat glas
  • Färgat glas
  • Metall
  • Tidningar och tidskrifter
  • Kartonger
  • Elskrot
  • Grovsopor som är allt övrigt exklusive hushållssopor.

Föreningens grovsoprum i garageplanet är till för att man ska dels kunna källsortera : Glas, metall och tidningspapper, dels för att kunna slänga sådant som ej är hushållsavfall.

Grovsoprummet är till för att göra sig av med sådant som ej är hushållsavfall från medlemmarnas lägenheter.
Får ej användas för att slänga möbler som ej går ner i behållarna. Ej eller för större mängder avfall från tex flytt-, vinds- eller garagestädningar eller töming av sommarhus.

Sådant avfall måste transporteras bort av medlemmarna själva eller tala med fastighetsskötaren som då kan hjälpa till men på medlemmens bekostnad.

Sopstation
Närmaste sopstationer är : Återvinningscentral Bromma, eller Återvinningscentral Lövsta. De tar emot grovsopor av alla slag.

Elskrot
Elektronik och elskrot lägges särskilda behållare i grovsoprummet.
OBS Om du köper en ny TV har handlaren skyldighet att ta emot din gamla TV

Batterier lägges i de röda lådorna i grovsoprummet

En felaktig källsortering åsamkar föreningen extra kostnader.
Så till exempel kostar borttransporten av en säng ca 350 SEK
Om det är felaktigt material i de gröna behållarna, debiteras föreningen för manuell sortering i efterhand ca 600 SEK

Eftersom vi debiteras för volym, var vänlig vik ihop kartonger. Du åsamkar annars föreningen extra utgifter.

Julgranar
Julgranar tas till kommunens särskilda uppsamlingställen (ofta de gamla säljställena).