Om fastigheten

Fastigheten är belägen i det omtyckta Sankt Eriksområdet på Kungsholmen utmed Karlbergskanalen. Fastigheten har 70 lägenheter  samt ett gruppboende med 30 lägenheter i två huskroppar. Det finns 27 garageplatser, två tvättstugor samt en gemensamhetslokal. På den vackra gården finns en springbrunn ” Klassisk källa ” 1997 av konstnären Renée Lord.

En bok ”I Sankt Erikskvarteren – fasader,grönska och stadsrum” av Anna Paula Andersson & Aleksander Wolodarski beskriver området. Kan erhållas av styrelsen.