Sopor

Hushållsavfall slängs i sopnedkast vilka är belägna i respektive trapphus. Dessa nedkast är enbart till för hushållssopor.

För övriga sopor har vi ett grovsoprum på garageplan som är tillgängligt för alla. I detta kan du sortera följande

 • Matavfall - vänligen se matavfallspåsen för mer info om vad som räknas som matavfall 
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Metall
 • Tidningar och tidskrifter
 • Kartonger - Vänligen vik ihop kartonger
 • Elskrot
 • Batterier
 • Grovsopor som är allt övrigt exklusive hushållssopor

Från den 1 januari 2023 är det obligatoriskt för flerbostadshus att sortera matavfall. Vår BRF har redan förberett detta och alla ska ha en behållare för matavfall. Nya påsar till dessa behållare hittar ni i grovsoprummet. 

Vårt grovsoprum är enkelt och smidigt, men kräver att alla tar sitt ansvar. Man får till exempel inte slänga:

 • Möbler som inte går ner i behållarna
 • Större mängder avfall från tex. flytt och renovering
 • Julgranar
 • Miljöfarligt avfall
 • Mediciner 

En felaktig källsortering åsamkar föreningen extra kostnader. Om det är felaktigt material i de gröna behållarna, debiteras föreningen för manuell sortering i efterhand ca 600 SEK Eftersom vi debiteras för volym, var vänlig vik ihop kartonger.  

Sopstation Närmaste sopstationer är Återvinningscentral Bromma, eller Återvinningscentral Lövsta. De tar emot grovsopor av alla slag. 

Mobila miljöstationer åker runt i hela Stockholm. Här hittar ni turlistan för Kungsholmen 

Miljöfarligt avfall kan lämnas på återvinningcentraler. Även Preem på Norrmälarstrand tar emot små mängder, tex. gammal målarfärg. 

Mediciner ska lämnas in på apotek

Avloppen Undvik att spola ner fett och sopor i avloppet. Matoljor och fetter slängs bäst genom att hälla i PET-flaskor som sedan lämnas på miljöstationer. Allt papper som inte är toalettpapper slängs i hushållsoporna, då de inte löses upp i toaletten. För mer information, besök Stop the Monsters i avloppen | Stockholm Vatten och Avfall