Nycklar, Lås och posthantering

Nycklar Låssystemet i fastigheten är ett spärrat system De som har garageplats har en kodbricka som manövrerar garageporten. Var vänlig anmäl snarats till styrelsen om du tappar dina nycklar eller kodbricka! Beställning av flera nycklar Föreningen har avtal med Kungslås AB, Flemminggatan 27, tel 08 652 04 00. Nya nycklar kan endast beställas genom dem. Medtag alltid legitimation och ditt bostadsrättsavtal när du beställer nycklar. Digitala lås Portarna har en fyrställig portkod som byts med jämna mellanrum. Den fungerar endast dagtid mellan kl 0600 - 2130. Porttelefonen är kopplad till ordinarie telefonen. Porten kan öppnas genom att trycka på ”5”. Öppna endast om du vet vem som ringer på. Användarmanual för det nya elektroniska låssystemet finns på medlemssidorna. Entréportarna har för post- och reklamutdelare en koddosa som ger dem tillträde. Var noga med att se till att portarna går i lås när du passerar. Vi får annars lätt oväkomna besök i fastigheten. Posthantering Posten levereras till din postbox i gatuentrén.