Kallelser till årsstämmor

Här publiceras alla kallelser till årsstämmor.

Kallelse årsstämma 2017 

Kallelse årsstämma 2018 

Förslag nya-stadgar årsstämma 2018 

Kallelse årsstämma 2022.pdf

Bilaga 1 årsstämma 2022: 3-stadgeändring andra beslutet (bilaga 1).pdf 

Bilaga 2 årsstämma 2022: 3-Underskriven årsredovisning och revisionsberättelsen.pdf 

Bilaga 3 årsstämma 2022: 2-Motion, styrelsens yttrande verion 3 A.pdf 

Kallelse årsstämma 2023: kallelse föreningsstämma 2023.pdf 

 

Sammandrag budget 2023: Sammandrag budget 2023.pdf