Bredband

Bredband Föreningen har ett egen höghastighetsnät i fastigheten och är fn anslutet till Ownit med hastighet upp till 1000 Mbits/s. Att ansluta till bredbandet är avgiftsfritt. Du som vill ansluta dig: Ring Ownit tel 08 525 073 00 och tala om att du är medlem i föreningen. Du erhåller då brev med erforderliga uppkopplingsdata och login uppgifter.