Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen via formulär eller direkt på mail  med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.

Ordförande

Stig Karlsson

    Stämmor, arbetsordning, bolagsverket, styelsemöten och juridik.
Ledamot
Lars Nyberg
       Ekonomifrågor och kontakt med trädgårdsgruppen
Ledamot 
Joakim Lagerqvist
  Sekreterare, protokoll, arkiv, nyckelsystem och städning

Ledamot 
Andreas Cederlund
  Tekniskt ansvarig (löpande drift), brandskydd och sophantering

Ledamot
Staffan Nordlund
  Tekniskt ansvarig (planerat underhåll) och skyddsrum

Suppleant
Magnus Backlund
  Hemsida, information, portal och IT-frågor

Suppleant
Madeleine Markusson

  Medlemsfrågor, andrahandsupplåtelser och mäklarkontakt

Suppleant
Marcus Arwidsson

   Föreningslokaler och kontakt med äldreboendet