Ekonomisk och teknisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning samt fastighetsskötsel sköts av Fastighetsägarna Stockholm AB

Kontaktuppgifter

 • Telefonnummer: 08-617 75 00
 • Adress: Box 12871, 112 98 Stockholm
 • www.fastighetsagarna.se
 • e-post:

Fastighetsägarnas ansvarsområden

 • Sänder ut avierna för månadsavgiften en gång per kvartal (för tre månader). Avgiften skall betalas i förskott före varje månadsskifte enligt avin.
 • Sköter administrationen vid ägarebyte, som t ex överlåtelsehandlingar, pantsättningar.
 • Debiterar pantsättningsavgift och överlåtelseavgift
 • Sköter löpande bokföring och betalar föreningens utgifter efter kontering och attest av styrelsen.
 • Ger förslag till hel- och delårsrapporter.
 • Gör rondering i fastigheten för att säkerställa att fastigheten är i gott skick
 • Hanterar felanmälningar på fastigheten