Styrelsen

Styrelsen 2016/2017

Ordförande
Petter Stänkelström

Ledamöter
Lars Nyberg, (kassör)
Andreas Cederlund
Linus Bosaeus
Per Närman

Suppleanter
David Kummel
Mattias Labraaten

Styrelsen når ni via formuläret under kontakt.